Simon Migaj photography
Adventure and travel photographer and videographer
Adventure photography - Aurora borealis above Landmannalaugar

Extreme travel and adventure photographer based out of London, UK.

adventure photography, aerial photography, extreme photography, lifestyle photography, portrait photography, product photography, travel photography

Welcome to the online portfolio of extreme adventure and travel photographer Simon Migaj.